Student Union Representatives

Rahul Bubna

President

+91-8952824766

V Abishek Balaji

General Secretary

+91-9566142660

Hostel Representatives

Aman Shukla

VK Bhawan

+91-7240352111

Anmol Awasthi

CVR Bhavan

+91-8962640775

Arun Singh Tomar

Ashok Bhavan

+91-8225082460

Deepak Gadakh

ML-C Bhavan

+91-9762069291

Egna Praneeth

Malviya A & B Bhavan

+91-9000950070

Esha Pahwa

Meera Bhavan

+91-9818059026

Harsh Shukla

SR C & D Bhavan

+91-7390967807

Likitha Madala

Meera Bhawan

+91-8919641598

K. Bhanu Prakash

Budh Bhavan

+91-9346758890

Keval Nandu

Bhagirath Bhavan

+91-8082800777

Kumar Shivam

Rana Pratap Bhavan

+91-9983778009

Nishchit Soni

Day Scholar

+91-9461875055

Reventh Sharma

Ram Bhavan

+91-9687936729

Saksham Agarwal

Shankar Bhavan

+91-8979141998

Sanyam Jain

Krishna Bhavan

+91-8696310867

Shayan Majumder

SR Bhawan

+91-9836458276

Vaibhav Kaushik

Gandhi Bhavan

+91-8750366868